LED OBRAZOVKY

  • digitální reklamní plochy
  • umístění na nejfrekventovanějších místech
  • dobrá viditelnost během celého dne
  • statické spoty i video
  • délka spotu 5s / 10s / 15s
  • možnost střídání spotů během kampaně
  • libovolný začátek a délka kampaně
  • zajišťujeme výrobu spotu nebo videa