LCD DISPLEJE

  • digitální reklamní plochy
  • umístění v obchodních centrech, hotelech, nádražích a letištích
  • statické spoty i video
  • délka spotu  10s
  • možnost střídání spotů během kampaně
  • libovolný začátek a délka kampaně
  • zajišťujeme výrobu spotu nebo videa
  • vnitřní i venkovní varianta
  • okamžité nasazení spotu